За нас

Театър на огъня и сенките е проект, специализиран в огнено шоу, шоу на кокили, жонглиране с огън, огнени инсталации, живи статуи и разнообразна шоу програма. "Fireter" се стреми да промени типичната представа за перформанса, театър, шоу, парти и дори реклама. Нашата цел е да разчупим границата между публиката, сцената и артиста, като търсим нестандартните места, сцени и похвати за това. "Fireter" кара зрителите да се почувстват част от свят, изтъкан от красотата на огъня, светлината, сенките и тяхната възможност за безкрайни превъплъщения в различни лица, форми и състояния.

fireter

Експериментални похвати. Театърът на огъня и сенките постига това, използвайки различни средства като танц и жонглиране с различни огнени инструменти, шоу с кокили, уникални костюми, маски, марионетки, живи статуи, светлинни ефекти, сенки, паравани и други разнообразни експериментални похвати и перформанси.

fireter

Шоу непосредствено сред публиката. Голямо значение за въздействието и успеха имат понякога нетрадиционни места за представянето на новите спектакли, шоу програми и дори реклами. "Fireter" използва всички тези похвати, като ги засилва допълнително с внасяне на част от шоуто си непосредствено сред публиката, неусетно въвличайки зрителя в необятния океан на фантазии и красота. Вие се превръщате в актьори и макар за момент ставате част от света на Театъра на огъня и сенките "Fireter", а той - част от вашата радост и усмивки...

fireter

Интерпретацията на съвременни и класически творби по нетрадиционен начин, както и мъдростта, съхранена в легендите, свещените обреди и ритуали на древни култури, винаги е била в основата на вдъхновението във "Fireter". Представлението създава разнообразни огнени перформанси, ходене на кокили и други огнени ефекти, постоянно изменяйки и усъвършенствайки своята хореография, стараейки се да ги адаптира и интегрира към различен тип събития, както рекламни и строго корпоративни, така и театрални, като винаги специално внимание се обръща на конкретния повод, място и публика. Винаги, обаче ние сме предпочитали да работим в благотворителни събития, особено ако те са за деца - усмивката и любовта, с която те ни посрещат, е нашето най-голямо богатство. За да претворим всички тези наши идеи в реалност, ние често работим съвместно с други артисти, дизайнери, сценографи, музиканти, vj-и и професионални перформари от различни държави. Те всички са неразделна част от нашия свят, превъплътен в оригинално и нетрадиционно шоу на театъра на огъня и сенките "Fireter".

зареждане..